Approved By AICTE New Delhi, Affilated to RGPV Bhopal

Welcome to Bhagyoday Tirth Pharmacy College * Admission open for B. Pharm & M. Pharm * List of B. Pharm & M. Pharm toppers: B. Pharm VII sem: Sanjana Soni (9.17 SGPA), B. Pharm V sem: Anjali Jain (9.15 SGPA ), B. Pharm III sem: Ritik Jain (9.08 SGPA ), B. Pharm I sem: Astha Jain (8.97 SGPA ), M. Pharm IIIrd Sem: Shiksha Jain (8.79 SGPA), M. Pharm Ist Sem: Pakhi Jain (8.85 SGPA)

Our Recent Placements

 

28 Students of BTPC were placed in Indian Immulogical Limited..
 

NEETESH KUMAR JAIN SWEETY JAIN
SAMIKSHA JAIN ANURAG KUMAR JAIN
NIDHI SINGHAI RAKHI JAIN
DINESH VISHWAKARMA KESHAV PRASAD SAHU
SHUBHA JAIN PANKAJ JAIN
RESHU BADKUL SHIVANI SAMAIYA
NIKITA MODI PRATIBHA CHOURASIA